Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

  1. Baccaurea thuộc họ Euphorbiaceae
  2. Bacopa thuộc họ Scrophulariaceae
  3. Baeckea thuộc họ Myrtaceae
  4. Balanites thuộc họ Zygophyllaceae
  5. Balanophora thuộc họ Balanophoraceae
  6. Baliospermum thuộc họ Euphorbiaceae
  7. Bambusa thuộc họ Poaceae
  8. Barclaya thuộc họ Barclayaceae
  9. Barleria thuộc họ Acanthaceae
  10. Barringtonia thuộc họ Lecythidaceae
  11. Barthea thuộc họ Melastomataceae
  12. Basella thuộc họ Basellaceae
  13. Bashania thuộc họ Poaceae
  14. Basilicum thuộc họ Lamiaceae
  15. Bauhinia thuộc họ Caesalpiniaceae
  16. Beaumontia thuộc họ Apocynaceae
  17. Beccarinda thuộc họ Gesneriaceae
  18. Begonia thuộc họ Begoniaceae
  19. Beilschmiedia thuộc họ Lauraceae
  20. Belamcanda thuộc họ Iridaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019