Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CODE
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Xanthium thuộc họ Asteraceae
 2. Xanthophyllum thuộc họ Polygalaceae
 3. Xanthophytum thuộc họ Rubiaceae
 4. Xanthosoma thuộc họ Araceae
 5. Xantolis thuộc họ Sapotaceae
 6. Xenostegia thuộc họ Convolvulaceae
 7. Xerospermum thuộc họ Sapindaceae
 8. Ximenia thuộc họ Olacaceae
 9. Xiphopterella thuộc họ Polypodiaceae
 10. Xiphopteris thuộc họ Polypodiaceae
 11. xoa-chi11 thuộc họ xoa-9
 12. xoa-Ophiogogon thuộc họ xoa-9
 13. xoa-Pelilosanthes thuộc họ xoa-9
 14. Xoa_Eleagnus thuộc họ Elaeagnaceae
 15. Xoa5 thuộc họ Dichapetalaceae
 16. Xylia thuộc họ Mimosaceae
 17. Xylinabariopsis thuộc họ Apocynaceae
 18. Xylocarpus thuộc họ Meliaceae
 19. Xylopia thuộc họ Annonaceae
 20. Xylosma thuộc họ Flacourtiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2530
Loài: 10478

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2017