Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CODE
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Zingiber lecongkietii thuộc chi Zingiber
 2. Zingiber mellis thuộc chi Zingiber
 3. Zingiber microcheilum thuộc chi Zingiber
 4. Zingiber monophyllum thuộc chi Zingiber
 5. Zingiber officinale thuộc chi Zingiber
 6. Zingiber pellitum thuộc chi Zingiber
 7. Zingiber plicatum thuộc chi Zingiber
 8. Zingiber purpureum thuộc chi Zingiber
 9. Zingiber rubens thuộc chi Zingiber
 10. Zingiber rufopilosum thuộc chi Zingiber
 11. Zingiber skornickovae thuộc chi Zingiber
 12. Zingiber yersinii thuộc chi Zingiber
 13. Zingiber zerumbet thuộc chi Zingiber
 14. Zinnia angustifolia thuộc chi Zinnia
 15. Zinnia elegans thuộc chi Zinnia
 16. Zippelia begoniaefolia thuộc chi Zippelia
 17. Zizania caduciflora thuộc chi Zizania
 18. Zongllingeria dongnaiensis thuộc chi Zongllingeria
 19. Zornia cantoniensis thuộc chi Zornia
 20. Zornia gibbosa thuộc chi Zornia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2532
Loài: 10487

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2017