Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Calophyllum calaba thuộc chi Calophyllum
 2. Calophyllum dryobalanoides thuộc chi Calophyllum
 3. Calophyllum inophyllum thuộc chi Calophyllum
 4. Calophyllum membranaceumGardn. thuộc chi Calophyllum
 5. Calophyllum polyanthum thuộc chi Calophyllum
 6. Calophyllum tetrapterum thuộc chi Calophyllum
 7. Calopogonium caeruleum thuộc chi Calopogonium
 8. Calopogonium mucunoides thuộc chi Calopogonium
 9. Calotis anamitica thuộc chi Calotis
 10. Calotropis gigantea thuộc chi Calotropis
 11. Calotropis procera thuộc chi Calotropis
 12. Calycopteris floribunda thuộc chi Calycopteris
 13. Calymmodon asiaticus thuộc chi Calymmodon
 14. Calymmodon concinnus thuộc chi Calymmodon
 15. Calymmodon gracilis thuộc chi Calymmodon
 16. Camchaya eberhardtii thuộc chi Camchaya
 17. Camchaya loloana thuộc chi Camchaya
 18. Camellia amplexicaulis thuộc chi Camellia
 19. Camellia arcuatiserrata thuộc chi Camellia
 20. Camellia assimilis thuộc chi Camellia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020