Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Gymnema alterniflorum thuộc chi Gymnema
 2. Gymnema foetidum thuộc chi Gymnema
 3. Gymnema griffithii thuộc chi Gymnema
 4. Gymnema inodorum thuộc chi Gymnema
 5. Gymnema latifolium thuộc chi Gymnema
 6. Gymnema reticulatum thuộc chi Gymnema
 7. Gymnema sylvestre thuộc chi Gymnema
 8. Gymnemopsis pierrei thuộc chi Gymnemopsis
 9. Gymnocladus angustifolius thuộc chi Gymnocladus
 10. Gymnopetalum cochinchinense thuộc chi Gymnopetalum
 11. Gymnopetalum integrifolium thuộc chi Gymnopetalum
 12. Gymnopogon delicatulus thuộc chi Gymnopogon
 13. Gymnosporia diversifolia thuộc chi Gymnosporia
 14. Gymnostachyum listeri thuộc chi Gymnostachyum
 15. Gymnotheca chinensis thuộc chi Gymnotheca
 16. Gynocardia odorata thuộc chi Gynocardia
 17. Gynostemma laxum thuộc chi Gynostemma
 18. Gynotstemma pentaphyllum thuộc chi Gynotstemma
 19. Gynura aurantiaca thuộc chi Gynura
 20. Gynura barbaraefolia thuộc chi Gynura


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020