Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Premna maclurei thuộc chi Premna
 2. Premna macrophylla thuộc chi Premna
 3. Premna mekongensis thuộc chi Premna
 4. Premna microphylla thuộc chi Premna
 5. Premna parasitica thuộc chi Premna
 6. Premna puberula thuộc chi Premna
 7. Premna pyramidata thuộc chi Premna
 8. Premna racemosa thuộc chi Premna
 9. Premna scandens thuộc chi Premna
 10. Premna stenobotrys thuộc chi Premna
 11. Premna tomentosa thuộc chi Premna
 12. Prenanthes henry thuộc chi Prenanthes
 13. Prenanthes khasiana thuộc chi Prenanthes
 14. Primula cardioeides thuộc chi Primula
 15. Primula chapaensis thuộc chi Primula
 16. Primula henryi thuộc chi Primula
 17. Primula nghialoensis thuộc chi Primula
 18. Primula petelotii thuộc chi Primula
 19. Primulina annamensis thuộc chi Primulina
 20. Primulina cycnostyla thuộc chi Primulina


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020