Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Primulina lungzhouensis thuộc chi Primulina
 2. Pristiglottis saprophytica thuộc chi Pristiglottis
 3. Pristiglottis umbrosa thuộc chi Pristiglottis
 4. Procris frutescens thuộc chi Procris
 5. Procris langbianensis thuộc chi Procris
 6. Procris rhizantha thuộc chi Procris
 7. Pronephrium asperum thuộc chi Pronephrium
 8. Pronephrium cuspidatum thuộc chi Pronephrium
 9. Pronephrium lakhimpurense thuộc chi Pronephrium
 10. Pronephrium megacuspe thuộc chi Pronephrium
 11. Pronephrium nudatum thuộc chi Pronephrium
 12. Pronephrium parishii thuộc chi Pronephrium
 13. Pronephrium repandum thuộc chi Pronephrium
 14. Pronephrium simplex thuộc chi Pronephrium
 15. Pronephrium triphyllum thuộc chi Pronephrium
 16. Prosaptia urceolare thuộc chi Prosaptia
 17. Protium serratum thuộc chi Protium
 18. Prunella vulgaris thuộc chi Prunella
 19. Prunnus cerasoides thuộc chi Prunus
 20. Pseudechinolaena polystachya thuộc chi Pseudechinolaena


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020