Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pteris vittata thuộc chi Pteris
 2. Pteris wallichiana thuộc chi Pteris
 3. Pternopetalum nudicaule thuộc chi Pternopetalum
 4. Pterocarpus indicus thuộc chi Pterocarpus
 5. Pterocarpus macrocarpus thuộc chi Pterocarpus
 6. Pterocarya delavayi thuộc chi Pterocarya
 7. Pterocarya stenoptera thuộc chi Pterocarya
 8. Pterocaulon redolens thuộc chi Pterocaulon
 9. Pterocera leopardinum thuộc chi Pterocera
 10. Pterocera pallidum thuộc chi Pterocera
 11. Pteroceras semiteretifolium thuộc chi Pteroceras
 12. Pteroceras simondianum thuộc chi Pteroceras
 13. Pteroceras teres thuộc chi Pteroceras
 14. Pterocymbium dongnaiense thuộc chi Pterocymbium
 15. Pterocymbium tinctorium thuộc chi Pterocymbium
 16. Pterolobium integrum thuộc chi Pterolobium
 17. Pterolobium macropterum thuộc chi Pterolobium
 18. Pterolobium microphyllum thuộc chi Pterolobium
 19. Pterospermum acerifolium thuộc chi Pterospermum
 20. Pterospermum angustifolium thuộc chi Pterospermum


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020