Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Rhaphidophora peepla thuộc chi Rhaphidophora
 2. Rhaphidophora sonlaensis thuộc chi Rhaphidophora
 3. Rhaphidophora sulcata thuộc chi Rhaphidophora
 4. Rhapis cochinchinensis thuộc chi Rhapis
 5. Rhapis divaricata thuộc chi Rhapis
 6. Rhapis excelsa thuộc chi Rhapis
 7. Rhapis gracilis thuộc chi Rhapis
 8. Rhapis humilis thuộc chi Rhapis
 9. Rhapis macrantha thuộc chi Rhapis
 10. Rhapis micrantha thuộc chi Rhapis
 11. Rheum officinale thuộc chi Rheum
 12. Rheum palmatum thuộc chi Rheum
 13. Rhinacanthus calcaratus thuộc chi Rhinacanthus
 14. Rhinacanthus nasutus thuộc chi Rhinacanthus
 15. Rhodamnia dumetorum thuộc chi Rhodamnia
 16. Rhodiola sp. thuộc chi Rhodiola
 17. Rhododendron annamense thuộc chi Rhododendron
 18. Rhododendron arboreum thuộc chi Rhododendron
 19. Rhododendron cavaleriei thuộc chi Rhododendron
 20. Rhododendron chevalieri thuộc chi Rhododendron


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2534
Loài: 10536

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020