Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

KẾT QUẢ
1. Canscora decussata; Pladera decussata Roxb. - Loài
 
2. Canscora diffusa; Gentiana diffusa Vahl. - Loài
 
3. Canscora decussata; Pladera decussata Roxb. - Loài
 
4. Canscora diffusa; Gentiana diffusa Vahl. - Loài
 
5. Phyllocyclus lucidissimus; Euphorbiopsis lucidissima (H. Lév. & Vaniot) H. Lév.; Canscora lucidissima (H. Lév. & Vaniot) Hand.-Mazz. - Loài
Cỏ nhiều năm, cao 0,1-0,3 m, phân nhánh nhiều, có phần gốc thân và rễ hoá gỗ. Lá mỏng, có mạng gân lồi rõ ở cả hai mặt giống như lá hoa; lá ở gốc có cuống ngắn hay không cuống, có phiến hình trứng ngược, …
 
Trang: 1/1

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020