Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acer laurinum Hassk.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tích thụ lá nguyệt quế; Tích thụ mười nhị; thích mười nhị; prai co
Tên khác: Acer decandrum Merr.; A. laurinum ssp. decandrum (Merr.) E. Murr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Aceraceae
Chi: Acer

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020