Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Asystasia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Biến hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASYSTASIA Blume

Cây bụi, cây nhỡ hay dây leo. Lá mọc đối, tồn tại. Hoa có lá bắc và tập hợp thành chùm đứng. Đài có 5 thùy, tràng dạng phễu với 5 thùy gần bằng nhau; nhị 4, dính từng đôi và đính trên tràng; bầu có 2 ô, mỗi ô 2 noãn, vòi nhụy đơn với đầu nhụy chia 2 thùy. Quả nang, 4 hạt.

Gồm khoảng 70 loài ở các vùng nhiệt đới Cựu lục địa

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae

CÁC LOÀI
Asystasia chelonoides
Asystasia gangetica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020