Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Asystasiella
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Song biến, Băng dính
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASYSTASIELLA Lindau

Cây thảo với thân mọc đứng có 4 cạnh. Lá mọc đối, tồn tại, có khi hai lá một cặp không bằng nhau. Cụm hoa chùm hay chùy ở ngọn; hoa có lá bắc nhỏ, đài nhỏ; tràng có ống với 5 thùy bằng nhau. Quả nang có phần dưới bất thụ.

Có 3 loài của vùng nhiệt đới Cựu lục địa.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae

CÁC LOÀI
Asystasiella chinensis
Asystasiella neesiana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020