Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Atratylodes
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch truật
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ATRACTYLODES DC.

[Từ chữ atractylis, dẫn xuất từ chữ atraktos: con thoi, cây có thân dùng làm con thoi]

Cỏ sống lâu năm có thân rễ to. Lá dưới có thùy nhọn, lá phía trên không chia thùy, mép lá có răng nhọn như gai. Cụm hoa đầu ở ngọn thân có lá bắc to, xẻ lông chim hẹp; toàn hoa hình ống. Quả bế có mào lông.

Gồm 7 loài phân bố ở châu Âu và châu Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Atratylodes lancea
Atratylodes macrocephala

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020