Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Atripex
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau sam biển
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ATRIPLEX L.

[Từ chữ Hy Lạp astropaksis : không ăn được; có người lại cho rằng nó dẫn xuất từ a: tăng thêm và triplé: gấp 3 lần, có nghĩa trái lại là cây rất tốt cho nuôi dưỡng. Từ nguyên chưa rõ]

Cây nhỏ hay cây thảo mọc hằng năm, thường có lông mềm. Lá mọc so le hay mọc đối, đơn. Cụm hoa thành bông hay xim đơm. Hoa đơn tính, cùng gốc hay khác gốc, có khi lưỡng tính; các hoa đực có bao hoa với 4 – 5 phiến, 3 – 5 nhị; hoa cái không có bao hoa; bầu 1 ô và 1 noãn. Quả thành túi nhỏ nằm trong những lá bắc dày. Hạt dẹp, phôi nhũ giàu.

Gồm khoảng 100 loài phân bố ở các vùng ôn đới và cận nhiệt đới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Chenopodiaceae

CÁC LOÀI
Atripex hortensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020