Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Avicennia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mắm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AVICENNIA L.

[Lấy tên của Ibm Sina Avicenne, nhà triết học và thầy thuốc Ả Rập, sinh ở Afshana, mất ở Hamadhan ( 980 - 1036 ). Ông là một nhân vật lỗi lạc ở Viễn Đông bởi sự hiểu biết rộng lớn và sự hoạt động trí tuệ]

Cây bụi hay cây gỗ nhỏ ở vùng biển. Rễ nhỏ, cái nằm trong đất, cái hướng lên, mọc đứng và biến đổi thành rễ thở, giống dạng măng tây. Lá mọc đối, hợp sinh, đơn, nguyên, dai, màu trắng trắng ở mặt dưới.

Cụm hoa chùm ở ngọn gồm những xim co, có cuống thành đầu, lá bắc con nhỏ; hoa nhỏ, mọc đối, không cuống. Đài ngắn chia 5 thùy. Tràng cứng, dễ rụng, ống hình trụ, thẳng, thùy 4. Nhị 4. Bầu hình trái xoan thuôn có 4 ô không đầy đủ; noãn 4.

Quả nang dẹp, dai, có 2 van; hạt 1 có mầm phát triển trước khi quả rụng.

Gồm 14 loài ở các rừng ngập mặn của các vùng nóng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Verbenaceae

CÁC LOÀI
Avicennia alba
Avicennia marina
Avicennia officinalis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020