Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Calycopteris floribunda (Roxb.) Lamk. 1811(CCVN, 2:130; TĐCT: 375)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chưng cheo; Dây đầu mầu; Dực đài; Hoa tượng; Bù nhơn; Cam đàng; Quả cánh
Tên khác: Getonia floribunda Roxb. 1798;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Combretaceae
Chi: Calycopteris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020