Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Camellia gilbertii (A. Chev.) Sealy
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trà hoa (vàng) gilbert; Chè Phú Hộ
Tên khác: Thea gilbertii A. Chev.;

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ nhỏ, cao 2 - 3m. Cành mảnh, lúc non có ít lông, sau nhẵn. Lá hình ngọn giáo, dài 5 - 10cm, rộng 2,5 - 4cm, có 7 - 8 đôi gân bên, lõm ở mặt trên, lồi ở mặt dưới, mép có răng cưa ở nửa trên của phiến; cuống lá dài 5 - 9mm, gần nhẵn.

Cụm hoa gồm 1 - 2 hoa ở nách lá hoặc trên nách lá một đoạn. Hoa nhỏ, đài  gồm 6 - 8 lá đài hình tròn hoặc hình thận, dày, dai, xếp lớp. Tràng gồm 7 - 8 cánh hoa hình trứng ngược, dài 7 - 8mm, rộng 5mm, màu vàng. Nhị có bao phấn hình cầu và trung đới dày, chỉ nhị ngắn. Bầu gần tròn, cao 1mm; 3 vòi rời ở nửa trên. Quả nang nhỏ, phủ lông màu hung hung.

Loài đặc hữu của Việt Nam, mới chỉ gặp ở Phú Hộ tỉnh Phú Thọ.

Mọc rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm ở độ cao thường không quá 300m.

Hoa đẹp, có thể trồng làm cảnh. Hạt cho dầu.

Được đưa vào Sách Đỏ vì là loài hiếm, cần bảo vệ trong tự nhiên.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Camellia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020