Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Camellia hongiaoensis Orel & Curry
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Camellia hongiaoensis 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Camellia hongiaoensis 1.jpg

 

Camellia hongiaoensis 2.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Camellia hongiaoensis 2.jpg

 

Camellia hongiaoensis 3.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Camellia hongiaoensis 3.jpg

 

Camellia hongiaoensis 4.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Camellia hongiaoensis 4.jpg

 

Camellia hongiaoensis 5.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Camellia hongiaoensis 5.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Camellia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020