Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Canavalia cathartica Thouars
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đậu dao; Đậu cộ; dây qua qua
Tên khác: Lablab microcarpa DC.; Canavalia microcarpa (DC.) Piper; C. turgida Grah. ex Gray; C. ensiformis (L.) DC. var. turgida Baker;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Canavalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020