Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đậu kiếm; Đậu rựa; đậu cộ; đậu tắc; đậu mèo leo; dạ đao bản đằng
Tên khác: Dolichos gladiatus Jacq.; Canavalia ensiformis (L.) DC. var. gladiata (Jacq.) Kuntze; Dolichos ensiformis Lour.; Canavalia loureiri G. Don; C. gladiolata Sauer;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Canavalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020