Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đậu biển; Đậu dao biển; đậu cộ biển
Tên khác: Dolichos maritinus; D. obtusifolius Lam.; Canavalia obtusifolia (Lam.) DC.; Dolichos roseus Sw.; Canavalia rosea (Sw.) DC.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Canavalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020