Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Cissus quadrangularis L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hồ đằng bốn cạnh; (dây) Xanh vuông; Nho tía; Chìa vôi bốn cạnh
Tên khác: Vitis quadrangularis (L.) Wall.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Vitaceae
Chi: Cissus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2018