Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium delacourii Guillaum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Điểu lan; Khô mộc lông, Hoàng thảo trường sơn
Tên khác: Dendrobium cilliatum auct., non Pers, nec Par. ex Hook.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Dendrobium delacourii - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Dendrobium delacourii - CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020