Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eparmatostigma dives (Reichb.f.) Garay
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thư bạch ty
Tên khác: Saccolabium dives Reichb. f., Saccolabium chrysoplectrum Guillaum., Saccolabium chrysoplectrum var. albiflorum Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Eparmatostigma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019