Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Epilobium brevifolium D. Don ssp. Trichoneuron (Haussk.) Raven
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xeo hoa xan; Thượng thùy lá ngắn
Tên khác: Epilobium trichoneurum Haussk., Epilobium hookeri C. B. Clarke;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Onagraceae
Chi: Epilobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019