Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eustachys tener (J. & C. Presl) A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trấn tuệ; Lục cát; Lục mảnh
Tên khác: Cynodon tener J. & C. Presl, Chloris tenera (J. & C. Presl) Scribn., Eustachys tenera (J. & C. Presl) Hubb., Chloris obtusifolia Bal., Eustachys obtusifolia (Bal.) A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Eustachys

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019