Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Evolvulus alsinoides (L.) L. 1762 (FGI, 4:303; CCVN,2: 970)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bất giao; Bất giao thon; Thổ đinh quế; Vẩy ốc lông
Tên khác: Convolvulus alsinoides L. 1753. - Evolvulus alsinoides var. linifolius auct. (FGI, 4:304), non L. (1753);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Evolvulus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019