Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Exbucklandia populnea (R. Br. ex Griff.) R. W. Br.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chắp tay tra; Mộc hương (Ba Na)
Tên khác: Bucklandia populnea R. Br. [ex Wall., nom. nud.] ex Griff.; Symingtonia populnea (R. Br. ex Griff.) Steen.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae
Chi: Exbucklandia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020