Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Exbucklandia tonkinensis (Lecomte) Steen.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chắp tay bắc bộ
Tên khác: Bucklandia tonkinensis Lecomte; Symingtonia tonkinensis (Lecomte) Steen.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Exbucklandia tonkinensis (Lecomte) H.T.Chang - NLXBACH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Exbucklandia tonkinensis (Lecomte) H.T.Chang - NLXBACH.jpg

 

Exbucklandia tonkinensis - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Exbucklandia tonkinensis - VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae
Chi: Exbucklandia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020