Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Excentrodendron tonkinense (Gagnep.) Chang & Miau
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nghiến; Nghiến đỏ; Nghiến trứng; Kiêng mật; Kiêng đỏ
Tên khác: Pentace tonkinensis A. Chev, nom. nud, Parapentace tonkinensis Gagnep, nom. inval, Burretiodendron tonkinensis (Gagnep.) Kosterm, Burretiodendron hsienmu Chun & How, Excentrodendron hsienmu auct, non (Chun & How) Chang & Miau.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae
Chi: Excentrodendron

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020