Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Exotheca abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) R. Anderss.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngoại giáp abyssin
Tên khác: Anthistiria abyssinica Hochst. ex A. Rich., Cymbopogon chevalieri A. Camus, Exotheca chevalieri (A. Camus) A. Camus sec. Phamh.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Exotheca

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020