Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ilex umbellulata (Wall.) Loes.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bùi tán; Nhựa ruồi lá nâu
Tên khác: Ehretia umbellulata Wall.; Ilex tonkinensis Pierre;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Aquifoliaceae
Chi: Ilex

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020