Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kibatalia macrophylla (Pierre in Planch. ex Hua) Woods.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thần linh lá to; Ớt làn lá to; Đuôi dơi; dùi đôi; mức trâu; me muang
Tên khác: Paravallaris macrophylla Pierre ex Hua; Trachelospermum anceps Dunn et R. Williams; Kibatalia anceps (Dunn et Williams) Woods.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Kibatalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020