Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Neocheiropteris superficialis (Blume) Bosman
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng ngón tay bề mặt
Tên khác: Polypodium superficiale Blume, Microsorum superficiale (Blume) Ching, Polypodium brachylepis Baker, Microsorum brachylepis (Baker) Nakaike;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Neocheiropteris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020