Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nervilia plicata (Andr.) Schlechter
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chân trâu xếp; Trân châu xếp; Thanh thiên quỳ lá xếp
Tên khác: Arethusa plicata Andr., Cordyla discolor Blume, Pogonia velutina Parish & Reichb. f., Nervilia discolor (Blume) Schlechter;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Nervilia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020