Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ornithoboea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chi Ornithoboea được mô tả lần đầu tiên bởi Parish (1883) và được Burtt xem xét lại lần cuối vào năm 1958. Chi này gồm có 10 loài và một trong số đó là loài Ornithoboea leptonema B.L.Burtt. đã được Burtt mô tả ở miền Bắc Việt Nam.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae

CÁC LOÀI
Ornithoboea emarginata
Ornithoboea parishii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020