Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pseudoraphis brunoniana Griff.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhẫn trục; Cỏ gạo
Tên khác: Panicum brunonianum [Wall. ex] Griff., Chamaeraphis spinescens Poir. var. brunoniana Hook. f., Chamaeraphis brunoniana (Hook.f.) A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Pseudoraphis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020