Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pseudoxytenanthera albo-ciliate (Munro) T. Q. Nguyen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Le lông trắng; Mạy lay; Mạy lai; Le nhất liên
Tên khác: Oxytenanthera albociliata Munro, Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Pseudoxytenanthera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020