Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pseudoxytenanthera nigro-ciliata (Buese) T. Q. Nguyen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tre rìa đen; Le đen; Le lông đen
Tên khác: Bambusa nigrociliata Buese, Gigantochloa nigrociliata (Buese) Kurz, Oxytenanthera nigrociliata (Buese) Munro;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Pseudoxytenanthera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020