Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pterocaulon redolens (Forst.f.) F. Villar
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dực cán; Bông bống nước; bọ xít nước
Tên khác: Gnaphalium redolens Forst.f.; Monenteles redolens DC.; Pterocaulon cylindrostachyum C.B. Clarke;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Pterocaulon

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020