Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pteroceras simondianum (Gagnep.) Aver
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dực giác simond; Dực giác đảo
Tên khác: Dendrocolla teres Blume, Aerides suaveolens Roxb., Pteroceras suaveolens (Roxb.) Holtt.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Pteroceras

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020