Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sambucus javanica Reinw. Ex Blume, 1826 (CCTT, 1:210; CCNVN, 2:496; DLTN:69; TĐCT:314; PROSEA, 12,3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cơm cháy; Cơm cháy java; Cơm cháy hooker; Sóc dịch
Tên khác: Phyteuma bipinnata Lour. 1790 (FC:138) [non Sambucus bipinnata Moench, 1794, nec Sambucus bipinnata Cham. & Schlechter, 1830]. - Sambucus hookeri Rehd. 1912 (CCVN, 3: 275);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dipsacales
Họ: Caprifoliaceae
Chi: Sambucus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020