Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sapindus saponaria L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ hòn; Vô hoạn tử; "Mu hom xu"
Tên khác: Sapindus mukorosii Gaertn, Sapindus abruptus Lour;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Sapindus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019