Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sapium sebiferum (L.) Roxb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sòi trắng; Sòi trứng; sòi nhuộm; sòi xanh; rach; ô cứu (U kiu); ô cữu căn bì
Tên khác: Croton sebirerus L.; Triadica sinensis Lour.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Sapium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020