Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Saraca declinata (Jack) Miq. 1855 (CCVN, 1:1088)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thô; Vàng anh hoa nhỏ
Tên khác: Jonesia declinata Jack, 1822. - Saraca maroptera Miq. 1855. - S. zollingeriana Miq. 1855. - S. indica L. var. zollingeriana (Miq.) Gagnep. 1913 (FGI, 2:211). - S. cauliflora Baker, 1879. - S. biglandulosa Pierre, 1899 (FFC: tab. 387; FGI, 2:208). - S. thorelii Gagnep. 1911 (FGI, 2:208);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Saraca

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020