Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Saraca indica L. 1767 (CCVN,1:1087)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vàng anh lá nhỏ
Tên khác: Jonesia minor Zoll. &Mor. 1846. - Saraca minor (Zoll .& Mor.). Miq.1855. - S. bijuga Prain, 1897. - S. indica L. var.bijuga (Prain) Gagnep. 1913 (FGI, 2:211). - S. harmandiana Pierre, 1899 (FFC:tab. 387B; FGI, 2:210);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Saraca

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020