Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sarcaudra glabra (Thumb.) Nakai, 1930 (CCVN, 1:356- "Mak.")
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sói lang; Sói nhẵn; sói rừng
Tên khác: Bladhia glabra Thumb. 1793. - Chloranthus brachystachys Blume, 1829;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Chloranthaceae
Chi: Sarcaudra

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020