Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scaphium macropodium (Miq.) Beumée ex K. Heyne
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lười ươi; Ươi; Thạch; Lù noi; Hương đào; Bạng đại hải; Đười ươi; Sam rang; Som vang; Đại động quả; An nam tử.
Tên khác: Caryophyllum macropodum Miq, Sterculia lychnophora Hance, Firmiana lychnophora (Hance) K. Schum, Scaphium lychnophorum (Hance) Pierre;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Scaphium lychnophorum - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Scaphium lychnophorum - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Sterculiaceae
Chi: Scaphium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020