Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Terminalia triptera Stapf, 1895 (CCVN, 2:129)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chiêu liêu nghệ; Chiêu liêu đỏ; Chiêu liêu gân đen; Bần nâu; Găn
Tên khác: T. nigrovenulosa Pierre [ex Laness. 1886, nom.nud] ex Gagnep. 1916 (FGI, 2:756; CCNVN, 1:967; DLTN:7; CCI: 70; VFT:112; TĐCT: 232). - T. hainanensis Excell, 1934;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Combretaceae
Chi: Terminalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020